TRUNG TÂM ANH VIỆT Á TỔ CHỨC CHO TRẺ CHƠI TRÒ CHƠI

Căn cứ kế hoạch số 142/KH.MNPT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của trường Mầm non Phú Thọ về kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng anh năm học 2022 – 2023.

Nhà trường đã ký họp đồng với trung tâm Anh Việt Á để tổ chức hoạt động cho trẻ Làm quen với tiếng anh vào chiều ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần, đa số các trẻ rất hứng thú tham gia vào hoạt động.

z4151377546929_f827e0bbd443483c3072daa0b3ac0b9cz4151377729781_65ec89e4a824ed1cbe82390f96f11690

z4151377791258_36b52319039356c38fb5f262c2bcb28e