ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON PHÚ THỌ THAM GIA HỖ TRỢ NGÀY TẾT QUÂN DÂN

Chi đoàn trường Mầm non Phú Thọ nhiệt tình hưởng ứng tham gia ngày tết quân dân.

Chi đoàn thực hiện trang trí danh trại hoa văn cho ngày tết quân dân, chi đoàn trừơng Mầm non Phú Thọ qua đó chi đoàn được đánh giá cuối năm luôn hoàn thành tốt

MNPT - HINH 4z4151374818856_a4d4751efe806af09e7aa9a6a90419af

Người viết tin Phạm Thị Tuyết Nhi – Mầm non Phú Thọ