NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 24/10/2018, trường Mẫu giáo Phú Thọ tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018-2019.

IMG_20181123_211305

            Ngày hội có sự tham gia của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ của trường mẫu giáo Phú Thọ với nhiều hoạt động như nhặt rác, quét rác, nhổ cỏ,… Bên cạnh đó, trường tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các trẻ. Ngày hội đã giúp trẻ có nhận biết được việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; vận động trẻ hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động Ngày hội:

IMG_20181123_211312 IMG_20181123_211247

IMG_20181123_211238

IMG_20181123_211234 IMG_20181123_211226

IMG_20181123_211205