Tuần lể sức khỏe trong trường Mẫu giáo Phú Thọ năm học 2020 – 2021

Thực hiện theo kế hoạch 03/KH-MGPT ngày 05 tháng 01 năm 2021 , vào lúc 7h30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2021  trường Mẫu giáo Phú Thọ tổ chức Tuần lể sức khỏe trong trường Mẫu giáo Phú Thọ năm học 2020 – 2021 tại điểm chính trường Mẫu giáo Phú Thọ tổ chức Tuần lễ sức khỏe trong trường Mẫu giáo Phú Thọ năm học 2020 – 2021. Bao gồm tất cả những trẻ học ở các nhóm lớp theo học tại trường Mẫu giáo Phú Thọ tham gia các hoạt động bé được nghe kể chuyện học tập thep phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, Y tế tuyên truyền về dinh dưỡng sức khỏe, thực hiện rửa tay đúng cách.

tron

Các bé tham gia các hoạt động giao lưu cho tuần lễ sức khỏe trong trường Mẫu giáo Phú Thọ. Các bé cùng nghe câu chuyện về Học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh Bác Rèn luyện sức khỏe qua nội dung của chuyện giáo dục trẻ học tập theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh và thường xuyên tham gia các mn6 thể thao đẻ rèn luyện tốt cho sức khỏe bản thân.

ANH 1

Trẻ tham gia về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe các trò chơi dân gian, thực hiện chăm sóc sức khỏe theo bộ y tế hướng dẫn, thực hành các bước rửa tay để đảm bảo sức khỏe cho bản thân tại buổi tuần lễ sức khỏe.

anh 4

Thông qua Tuần lễ sức khỏe các bé tham gia tích cực các trò chơi do các giáo viên thực hiện, trẻ hiểu được các bước 5k và các chất dinh dưỡng cần thiết đảm bảo sức khỏe tốt cho bản thân trong sinh hoạt hàng ngày./.