Trường Mầm non Phú Thọ tổ chức tổng kết ngày hội giao lưu của bé và hội khỏe măng non cấp cơ sở năm học 2022 – 2023

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2023, Trường Mầm non Phú Thọ tổ chức tổng kết hội thi Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non cấp cơ sở năm học 2022-2023.

Tổng kết Hội thi, Ban tổ chức Hội thi đã đánh giá: Trong quá trình tổ chức Hội thi từ công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, các lớp có trẻ dự thi đã chuẩn bị tốt nội dung ôn thi cho các cháu, đặc biệt là các giáo viên đã động viên các bé về tâm thế dự thi. Nhà trường đã tổ chức 03 hội thi: kể chuyện và đọc thơ, bé vui giao thông và hội khỏe măng non. Kết quả như sau:

– Kể chuyện và đọc thơ đạt: 8/8 trẻ.

+ Giải Ba: 3/8 trẻ.

+ Giải Khuyến khích: 5/8 trẻ.

– Bé vui giao thông: 4/4 đội.

+ Giải Ba: Lớp Lá 4.

+ Giải khuyến khích: Lá 1, lá 2, lá 3

– Hội khỏe măng non: 4/4 đội

Đá bóng:

+ Giải Nhất: Lớp Lá 1.

+ Giải Nhì: Lớp Lá 2, Lá 3, Lá 4.

Ném bóng vào rổ:

+ Giải Nhất: Lớp Lá 1.

+ Giải Nhì: Lớp Lá 3

+ Giải Ba: Lớp Lá 2

+ Khuyến khích: Lá 4

Đồng diễn thể dục:

+ Giải Ba: Lớp Lá 1

+ Khuyến khích: Lá 2, Lá 3, Lá 4

Kết thúc Hội thi, Hiệu trưởng đã trao Giấy khen và các giải thưởng cho các cháu đạt được thành tích trong hội thi của bé năm học 2022-2023./.

z4144662332636_da8122c59bb0c91f10433f7bc299cbc0z4144662357085_f3e74d84a9f59f26d2d2b73ae07e198a