Trường Mầm non Phú Thọ tham gia Đại hội điểm công đoàn

Căn cứ Kế hoạch số15/KH-LĐLĐ ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IX Công đoàn huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn cơ sở trường Mầm non Phú Thọ tham dự đại hội điểm tại trung tâm bồi dưỡng chính trị vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2023.

z4136813780734_ded824106f89053e7878cca5f76336fc (1)z4140491181389_eba84193dbb152d09a13e20f32ed9e4b

Công đoàn cơ sở sẽ căn cứ vào đại hội điểm của Công đoàn trường Trung học cơ sở Tràm Chim để tổ đại hội tại công đoàn cơ sở dự kiến vào cuối tháng 03/2023.

 

.                       Trần Thị Nguyên – Giáo viên Trường MN Phú Thọ.