Tổ chức trồng cây xanh để tạo môi trường xanh – sạch – đẹp

Đối với giáo dục mầm non hiện nay việc đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nghành giáo dục. Nhưng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phải đảm bảo tính giáo dục toàn diện. Trong đó đối với giáo dục mầm non cần cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người nói chung và của bản thân nói riêng, biết sống tích cực trong môi trường, nhằm phát triển lành mạnh về cơ thể, tình cảm và trí tuệ.

z4155941090821_5c7a2d40bf2c1fc066714c47eed3eac0z4155941097501_56d4f8919fb290a30f98712eabc133b6 (1)

z4155953057472_82c82df667c28863190da68e28bb079b

Qua đó trẻ hiểu biết về sự đa dạng của thế giới thực vật, về quá trình phát triển và nhu cầu sống của cây xanh, hình thành ở trẻ các kỹ năng trồng cây, chăm sóc cây xanh, ý thức bảo vệ cây trồng và yêu thích công việc trồng cây. Góp phần thực hiện ch­ương trình giáo dục mầm non, tạo môi trường để thực hiện các nội dung về phát triển thể lực, nhận thức, ngôn ngữ, cảm xúc, tình cảm, thẩm mĩ của trẻ.

Người viết tin – Phạm Thị Tuyết Nhi -Mầm non Phú Thọ