Tham quan trường tiểu học Phú Thọ năm học 2022 – 2023

Thực hiện theo Kế hoạch số 145/KH.MNPT ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tham quan Trường Tiểu học Phú Thọ. Ngày 05/5/2023 lúc 7 giờ 30 phút Cô và trò trường Mầm non Phú Thọ dẫn các trẻ 5 tuổi tham quan Trường Tiểu học Phú Thọ với tổng số trẻ 5 tuổi tham quan là 82 trẻ.

z4133447444584_e59f700e472c47e2fb5649aa0a535cd6 (1)

Cô và trò trường Mầm non Phú Thọ được Các giáo viên phụ trách lớp 1 của Trường Tiểu học Phú Thọ giới thiệu về các dụng cụ học tập, và nội qui của lớp học, và các thông tin cần thiết khi chuẩn bị bước vào lớp 1. Các trẻ còn được tham quan các phòng chức năng của trường, các cảnh quan trong sân trường.

z4318318643300_53181c7c5e08f69a5b01acb2c517ad5bz4318318654022_5148fb5a603d88376661aed61a4c83d8

Qua buổi tham quan, Cô và trò trường Mầm non Phú Thọ cùng hiểu rõ hơn về các nội dung cần chuẩn bị khi vào lớp 1 và hiểu biết hơn về môi trường, cảnh quan cũng như phòng làm việc, phòng học và các đồ dùng, dụng cụ học tập của các anh, chị Lớp 1, giúp cho trẻ không bị bỡ ngỡ và tạo tâm thế tốt cho trẻ chuẩn bị vào Lớp 1.

Người viết tin Phạm Thị Tuyết Nhi – giáo viên trường Mầm non Phú Thọ