Công đoàn Trường Mầm non Phú Thọ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

– Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IX Công đoàn huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2023 – 2028.

– Công đoàn cơ sở trường Mầm non Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/3/2023 tại điểm chính trường Mầm non Phú Thọ.

z4210196807842_df551d906cd15514c4e43fae12233c68z4210199579187_4181b2af3c215c1fda2e553bac726f99

Công đoàn Trường mầm non Phú Thọ có 19 đoàn viên, 100% các đồng chí là nữ. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, phối hợp với nhà trường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động, ký kết giao ước thi đua đầu năm học. Công đoàn phối hợp với nhà trường tích cực xây dựng và sử dụng hiệu quả các loại quỹ, mỗi năm có từ 3 đồng chí tham gia hiến máu tình nguyện. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và công đoàn cấp trên phát động, trong nhiệm kỳ qua có 8 đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 03 đoàn viên được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

z4210200131370_89c42be6c2f8b19ba0d38df402472904

Người viết tin- Phạm Thị Tuyết Nhi Trường Mầm non Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam Nông, ngày 08 tháng 02 năm 2023